Динамикалык вакуумдук насос системасы

  • Dynamic Vacuum Pump System

    Динамикалык вакуумдук насос системасы

    Вакуумдук капталган түтүктөрдү динамикалык жана статикалык VJ деп бөлүүгө болотТүтүктөр.Статикалык вакуумдук капталган түтүк өндүрүш фабрикасында толугу менен аяктады.Динамикалык вакуумдук капталган түтүктөр вакуумдук тазалоону сайтка коёт, калган монтаждоо жана процесстик тазалоо дагы эле өндүрүш фабрикасында.