Динамикалык вакуумдук насос системасы

  • Динамикалык вакуумдук насос системасы

    Динамикалык вакуумдук насос системасы

    Вакуумдук капталган түтүктөрдү динамикалык жана статикалык VJ деп бөлүүгө болотТүтүктөр.Статикалык вакуумдук капталган түтүк өндүрүш фабрикасында толугу менен аяктады.Динамикалык вакуумдук капталган түтүктөр вакуумдук тазалоону сайтка коёт, калган монтаждоо жана процесстик тазалоо дагы эле өндүрүш фабрикасында.